Gasilstvo deluje na podobnih principih kot vojska, policija ali druge strukture, kjer se delo praviloma izvaja skupinsko. Da lahko skupina pravilno, hitro in učinkovito deluje, je potrebna hierarhija vodenja in poveljevanja. To je izvedljivo le, če tako določene oznake činov, položajne oznake za izvajanje operativnih funkcij ali položajnih funkcij, funkcijske oznake, določeni nacivi posameznih posebnosti.
 
Seveda, pa tako za nagrado in vzpodbudo za nadaljnje delo določene tudi oblike priznanj in odlikovanj.
 
Kakšne so naše oznake, naredijo odlikovanja, priznanja pa si lahko ogledate v spodaj navedenih povezavah.

 

Čini v Gasilski organizaciji
Oznake sodnikov in tekmovalcev
Položajne funkcije v Gasilski organizaciji
Simboli v Gasilski organizaciji
Specialnosti v Gasilski organizaciji
Vrste in oblike priznanj in odlikovanj