V kolikor bi radi pomagali našemu društvu, lahko to storite takoj, ne da bi vas to kakorkoli »udarilo po
žepu«.
 
Izpolnite Zahtevek za doniranje dela dohodnine in nam namenite del, ki drugače ostane v blagajni
države. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)
lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% že vplačane dohodnine, odmerjene po tem
zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih
namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
 
Če menite, da je naše PGD Mojstrana, katerega primarne naloge so pomoč in reševanje, vredno vaše
pozornosti, mu pomagajte z navedeno donacijo.
S podpisom Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, finančno ne izgubite ničesar,
namenite nam le del, ki ga drugače dobi država, ki za našo dejavnost iz leta v leto namenja manj
sredstev.
 
Donirana sredstva bodo porabljena za opremo naših gasilcev, izobraževanja, preventivno dejavnost
in ostale aktivnosti.
Podpre nas lahko vsak vsak davčni zavezanec, ki želi na tak način pomagati PGD Mojstrana, zato
vas prosimo, da o tej možnosti donacije seznanite tudi vaše sorodnike in prijatelje, ki bi bili
pripravljeni nameniti našemu društvu ta del dohodnine.
0,5% dohodnine nam lahko donirate na kratkem obrazcu in izpolnjenega pošljete preko navadne
pošte na finančni urad.
 
Za dostop do obrazca in kratkih navodil kliknite na Obrazec:
Podatki za izpolnitev obrazca:
Ime oz. naziv upravičenca:
PGD Mojstrana
Davčna številka upravičenca:
54923344
Odstotek:
0,5%
Pristojen finančni urad
Finančni urad, Sektor za davke, Pisarna Jesenice, Sp. plavž 6/c
Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo!